AZ
RU EN

JJ-01

Maqnitli sistemdə jalüzinin şüşə içində aşağı-yuxarı və ya öz oxu ətrafında hərəkət etməsini təmin edən əsas ünsür onun şüşə üzərinə yapışdırılan maqnitindən ibarətdir ki, içəridəki sistem maqnit sahəsi vasitəsi ilə döndürülür.  Burada jalüzi yuxarı və aşağı hərəkət etməklə yanaşı, öz oxu ətrafında da döndürülə bilir (bu özəllik sadəcə jalüziyə aiddir). Jalüzi sistemlərdə mexanizm maksimumu: Şüşə paketinin minimum qalınlığı 32 mm təşkil edir (4 mm + 4 mm paket olduqda). 6 mm-lik şüşələrdə: 6 m2 paketlərdə istifadə oluna bilir.  8 mm-lik şüşələrdə:  4 m2 paketlərdə istifadə oluna bilir. 10 mm-lik şüşələrdə:  3 m2 paketlərdə istifadə oluna bilir. Üst çərçivə hündürlüyü: 5,6 sm. Şüşə üzərinə yapışdırılan detal ölçüləri:   en: 6,3 sm;  hündürlük: 3,5 sm; dərinlik: 2,5 sm.

Gallereya