AZ
RU EN
Hovuz kenarı divarların şüşə ilə üzlənməsi uğurla həyata keçirilən layihədə öz əksini göstərmişdir
Bakı, 2019 - Oct 01,2019

Hovuz Şüşə Divar Üzləmə

Şəkildə göstərilən layihənin tapşırığında Hovuz Kənarı divarların üzlənməsindən ibarət idi. Hovuzun yer aldığı mekanın divarları daim hovuzdan buxarlaşan sudan dolayı ciddi rütubətlə təmas halında olduğu üçün, rütubətə dayanıqlı dekorativ parça seriya şüşələr tədbiq edilmişdir. 

  • Dekorativ parça temperli tripleks şüşə 

Divara yapışdırılan şüşə panelləri 2 şüşədən ibarət olub hər biri ayrı ayrı temperlənmişdir. 2 şüşə aralarında xüsusi rütubətə dayanıqlı plyonka və parça kompozisiyası ilə yüksək temperaturda pişirilərək Glasstech istehsalatında tək bir 13 mm qalınlıqda şüşə halına gətirilmişdir. 

Gallereya