AZ
RU EN
laminated glass - May 01,2016

Homebridge Hotel

Homebridge Hotel

Homebridge otelinin eyvanlarında istifadə olunan şüşənin hər iki üzü şəffaf tripleksdir, şüşələri birləşdirmək üçün isə xüsusən rütubətli iqlim üçün nəzərdə tutulan ən yüksək adgeziya qabiliyyəti olan plyonka seçilmişdir. Belə ki, bu plyonka açıq havada, yüksək isti və rütubətli şəraitdə delaminasiya kimi bilinən prosesə məruz qalmadan uzunmüddətli istismar imkanı yaradır. Glasstech ümumi həcmi 800 m2 olan bu layihəni 2016-cı ilin mayında istehsal edərək təhvil verib.